Chọn gói thành viên của bạn


Mỗi tháng
Mỗi năm

Miễn phí

Rút gọn link miễn phí không giới hạn click
Miễn phí
 • Tính năng cơ bản
 • 5000 Link rút gọn
 • Không giới hạn Lượt click
 • Định vị vị trí
 • Định vị thiết bị
 • 1000 Theo dõi sự kiện
 • Nhóm và link luân chuyển
 • Tùy chỉnh liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Giới hạn tùy chỉnh link
 • Quảng cáo
 •  
Đăng ký

VIP

Gói VIP với nhiều tính năng nâng cao
$3/mo
 • Chức năng nâng cao
 • Không giới hạn Link rút gọn
 • Không giới hạn Lượt click
 • Định vị vị trí
 • Định vị thiết bị
 • Không giới hạn Tùy chỉnh trang giới thiệu
 • Không giới hạn Tùy chỉnh trang phủ
 • Không giới hạn Theo dõi sự kiện
 • Không giới hạn Nhóm thành viên
 • Không giới hạn Tùy chỉnh tên miền
 • Nhóm và link luân chuyển
 • Tùy chỉnh liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API phát triển
 • Tùy chỉnh URL
 • Không quảng cáo
 • Tất cả đều không giới hạn
Nâng cấp

Miễn phí

Rút gọn link miễn phí không giới hạn click
Miễn phí
 • Tính năng cơ bản
 • 5000 Link rút gọn
 • Không giới hạn Lượt click
 • Định vị vị trí
 • Định vị thiết bị
 • 1000 Theo dõi sự kiện
 • Nhóm và link luân chuyển
 • Tùy chỉnh liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Giới hạn tùy chỉnh link
 • Quảng cáo
 •  
Đăng ký
Lưu 17%

VIP

Gói VIP với nhiều tính năng nâng cao
$2.5/moBilled $30
 • Chức năng nâng cao
 • Không giới hạn Link rút gọn
 • Không giới hạn Lượt click
 • Định vị vị trí
 • Định vị thiết bị
 • Không giới hạn Tùy chỉnh trang giới thiệu
 • Không giới hạn Tùy chỉnh trang phủ
 • Không giới hạn Theo dõi sự kiện
 • Không giới hạn Nhóm thành viên
 • Không giới hạn Tùy chỉnh tên miền
 • Nhóm và link luân chuyển
 • Tùy chỉnh liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • API phát triển
 • Tùy chỉnh URL
 • Không quảng cáo
 • Tất cả đều không giới hạn
Nâng cấp

Frequently Asked Questions

If I pay yearly, do I get a discount?

Definitely! If you choose to pay yearly, not only will you make great use of premium features but also you will get a discount of up to 17%.

Can I upgrade my account at any time?

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.

How will I be charged?

You will be reminded to renew your membership 7 days before your expiration.

How do refunds work?

Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming periods. You will just need to contact us and we will take care of everything.


Tình năng cao cấp

Định vị khách hàng

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Tùy chọn trang đích

Tạo một trang đích tùy chỉnh để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn lên hàng đầu và thu hút người dùng vào chiến dịch tiếp thị của bạn

Trang phủ

Sử dụng công cụ lớp phủ để hiển thị các thông báo không phô trương trên trang web mục tiêu. Một cách hoàn hảo để gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn hoặc chạy một chiến dịch quảng cáo.


Theo dõi sự kiện

Thêm pixel tùy chỉnh của bạn từ các nhà cung cấp như Facebook và theo dõi các sự kiện ngay khi chúng đang diễn ra.

Đường dẫn nâng cao

Là thành viên VIP, bạn sẽ có thể chọn bí danh cao cấp cho các liên kết của mình từ danh sách bí danh dành riêng của chúng tôi.

API mạnh mẽ

Sử dụng API mạnh mẽ của chúng tôi để xây dựng các ứng dụng link rút gọn tùy chỉnh hoặc mở rộng ứng dụng của riêng bạn bằng các công cụ mạnh mẽ Jum.vn